Pealeht › EELARVESTAMINE
Banner

 


EHITUSE MAHU- JA EELARVESTUSE TEENUS


 
Spin Data OÜ teostab ehituse mahu- ja eelarvestusteenust tellijatele, nende esindajatele, vahendajatele ja ehitusfirmadele. Kasutame üldehituse eelarvete koostamisel kvalifitseeritud tööjõudu ja kaasaegset tarkvara Caesar. Mahuarvestust teostame ehitusjoonistelt sisse lugedes digilaua abil. Mahtude arvutamine toimub tarkvara kaasabil.
Garanteerime Tellijale täpsed ehitusmahud.
 
Kasutades hinnakirja, tööde ühikhindu ja arvutatud mahtusid koostame EVS 885:2005 struktuuri järgi omahinna eelarve. Selle eelarve alusel koostame vajadusel pakkumise või taotluseelarve üldkulude, kasumi ja muude kaudsete kulude lisamise teel. Eriosade maksumused saame pakkumiste küsimise teel alltöövõtjatelt.
 

Tellijal on võimalik tellida koos ehitusprojekti alusel põhjalik mahu- ja eelarvestus, mis sisaldab:

 • ehitusmahte Tööde täpsusega

 • omahinda

 • taotluseelarvet

 • ressursside vajaduste spetsifikatsioone

 • täpset eelarvet

 • paindliku hinnaküsimiste süsteemi

 • riigihankel pakkumise EVS 885:2005 põhise hinnaküsimise tabeleid

 • abiinfot pakkujale pakkumise koostamiseks

 • ehitajale projektijuhtimise tarbeks palju abimaterjale

 • lepingu sõlmimise aluseks pakkumise võitja poolt täidetud hinnaküsimise tabeleid, mis välistavad vaidlused ehitamise käigus tellija ja ehitaja vahel

    

ja võimaldab:

 • koostöö võimaluse projektijuhiga kogu ehitamise aja jooksul

 • võimalust muuta projekti lähtuvalt ehitamise hinna mittesobimisest

 • kiire eelarve ümberarvestamise võimalust projekti muutudes

 • kiire eelarve ümberarvutamise võimalust aja möödumisel


   

Sellise mahu- ja eelarve täieliku kasutamise tulemusena:

 • vähenevad pakkuja riskid

 • vähenevad tellija riskid

 • tellijal on võimalik saavutada kontroll pakkujate üle

 • vähenevad pakkujate töömahud pakkumise koostamisel

 • pakkumised on võrreldavad

 • vähenevad objekti ehitamise kulud

 • tulevane projektijuhtimine toimub kindlatel alustel

 

 

Iga eelarvestusse investeeritud euro vähendab ehitamise käigus Tellija kulusid oluliselt!