Pealeht › RAAMATUPIDAMINE
Banner

 

RAAMATUPIDAMISE TEENUS

 

 

Spin Data OÜ raamatupidamise osakonna eesmärgiks on pakkuda klientidele kogu ettevõtte raamatupidamist hõlmavat komplekset ja professionaalset raamatupidamise teenust.
 

Loeme oma tugevateks külgedeks:

 • professionaalsust

 • usaldusväärsust

 • kliendisõbralikkust

 • kaasaegse infotehnoloogia võimaluste pakkumist kliendile

 • teenuse kompleksust, mugavust tellijale

 • soodsat hinda

 • korteriühistute, -ühisuste kuluarvestust ja raamatupidamist

 

Meie teenused sisaldavad:

 • raamatupidamist vastavalt kliendi raamatupidamise siseeeskirjadele

 • maksude arvestamist, deklaratsioonide koostamist ja esitamist läbi e -maksuameti

 • personali- ja palgaarvestuse teenust

 • põhivara arvestust

 • raamatupidamise igakuist aruandlust

 • aastaaruande koostamist

 

Lisaks sellele aitame Teid:

 • raamatupidamise sisseseadmisel või ümberhäälestamisel

 • raamatupidamise siseeeskirjade koostamisel

 • raamatupidamise eelnevate perioodide korrastamisel

 • raamatupidamise alastel konsultatsioonidel

 • laoarvestuse ja/või tootmise arvestuse pidamisel

 • raamatupidamise andmeid hõlmavate statistiliste aruannete koostamisel

 • Teie esindamist maksuametis ja Teie asutuse nõupidamistel

 

Kindlustame kliendile online juurdepääsu oma andmetele ja aruandlusele. Samuti anname kliendi käsutusse majandustarkvara läbi interneti, mida saab kasutada kas müügiarvete koostamiseks, laoarvestuse pidamiseks või tootmise arvestuse pidamiseks.

Tellides meilt personali- ja palgateenuse, saate personalitarkvara kaudu online ühenduse personali baasiga. Samuti võimaldame internetipõhise tööaja registreerimise tarkvara, mis on aluseks palga arvutamisele.

 

Hea raamatupidamine on firma edu alus!
Hoia kokku kulusid, vähenda riske ja telli teenus Spin Datast!